โรงเรียนโคกเจริญวิทยา อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี   สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา สพม.ลพบุรี

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

โรงเรียนโคกเจริญวิทยาจัดกิจกรรม การทัศนศึกษา

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ แหล่งเรียนรู้ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จังหวัดประทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566

15 08 66 001

  1. วิสัยทัศน์
  2. พันธกิจ
  3. เป้าหมาย

 

     โรงเรียนโคกเจริญวิทยา มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษา พัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีทักษะด้านวิชาการ กีฬา วิชาชีพ ประสานชุมชน ส่งเสริมคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี รู้คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นคนดีของสังคม

1. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพในด้านวิชาการ กีฬาและวิชาชีพ
2. ส่งเสริมประสานสัมพันธ์ระหว่างบ้าน โรงเรียน วัดและชุมชน
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถบริการสังคมได้
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม
5. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

     นักเรียนเป็นบุคคลที่มีศักยภาพในด้านวิชาการ กระบวนการคิด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

นายประทวน  กำจัดภัย
ผู้อำนวยการ

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา

แบบประเมิณ EIT

  1. ข่าวกิจกรรม
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันศุกร์, 01 ธันวาคม 2566 14:31

เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีการทอดกฐินและแห่กระทง

วันศุกร์, 01 ธันวาคม 2566 14:26

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันศุกร์, 01 ธันวาคม 2566 14:04

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันเสาร์, 14 ตุลาคม 2566 12:34

🎊ขอแสดงความยินดีกับ ”นางสาวนิธิพร ขำคำ“ 🎊👏🏻นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา

วันจันทร์, 18 กันยายน 2566 19:51

โรงเรียนโคกเจริญวิทยาได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สนับสนุนด้านการจัดการศึกษา

วันอังคาร, 12 กันยายน 2566 14:29

การจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ สุขอนามัย

วันศุกร์, 01 ธันวาคม 2566 14:35

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดีๆ จากกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา

วันจันทร์, 09 ตุลาคม 2566 13:33

ประชาสัมพันธ์ ปิด-เปิด ภาคเรียน

วันจันทร์, 09 ตุลาคม 2566 13:11

รงเรียนโคกเจริญวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นายพรทวี สุมาลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา

วันพุธ, 06 กันยายน 2566 11:08

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ KJWIT MATH CAMP

วันพุธ, 06 กันยายน 2566 11:02

โรงเรียนโคกเจริญวิทยาจัดกิจกรรม การทัศนศึกษา

วันพุธ, 06 กันยายน 2566 10:58

โรงเรียนโคกเจริญวิทยาจัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กลุ่มงานแนะแนว

รายละเอียด

ภารกิจผู้บริหาร
ตารางงานกิจกรรม

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

||   ข้อมูลข่าวแนะนำ   ||

ข่าวสารการนิเทศติดตาม

และข่าวกิจกรรมร่วมหน่วยงาน

วันจันทร์, 01 พ.ค. 2566 14:50

สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลพบุรีได้จัดมอบรางวัลให้แก่ นางสาวจิรัฐติกาล ภูอวด

วันจันทร์, 01 พ.ค. 2566 14:44

วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดร.ศักดา สถาพรวจนา รศ.ดร.ชานนท์ พรมสกล อาจารย์สัมฤทธิ์ รงค์ทอง

||   GOOGLE CALENDER   ||

ปฏิทินกิจกรรม

สถิติเว็บไซต์

มี 89 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แจ้งให้เราทราบ