โรงเรียนโคกเจริญวิทยา อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี   สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา สพม.ลพบุรี

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

พิธีมอบทุนการศึกษากองทุนสงเคราะห์นักเรียนระดับชั้นมัธยมและสงเคราะห์การศึกษานักธรรม-บาลี

คณะสงฆ์ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี มี พระครูสุวัฒน์ จันทโชติ เจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีประชาราม ได้มอบทุนการศึกษาโดยมี นายประทวน กำจัดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา และ นายสถาพร แสวงหา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคุณครูและนักเรียน เข้าร่วมเป็นเกียรติแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในพิธีครั้งนี้ ณ วัดสามัคคีประชาราม วัดยางราก ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 9 ม.ค. 2567

10 01 67 001

10 01 67 001

10 01 67 001

10 01 67 001

  1. วิสัยทัศน์
  2. พันธกิจ
  3. เป้าหมาย

 

     โรงเรียนโคกเจริญวิทยา มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษา พัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีทักษะด้านวิชาการ กีฬา วิชาชีพ ประสานชุมชน ส่งเสริมคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี รู้คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นคนดีของสังคม

1. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพในด้านวิชาการ กีฬาและวิชาชีพ
2. ส่งเสริมประสานสัมพันธ์ระหว่างบ้าน โรงเรียน วัดและชุมชน
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถบริการสังคมได้
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม
5. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

     นักเรียนเป็นบุคคลที่มีศักยภาพในด้านวิชาการ กระบวนการคิด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

นายประทวน  กำจัดภัย
ผู้อำนวยการ

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา

แบบประเมิณ EIT

  1. ข่าวกิจกรรม
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
  4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2567 20:35

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567

วันอังคาร, 13 กุมภาพันธ์ 2567 11:45

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา จัดค่ายกิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธ, 17 มกราคม 2567 20:08

โดยมีประธานในพิธี นายเกรียงศักดิ์ ปึกขาว นายอำเภอโคกเจริญ

วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2567 06:28

พิธีมอบทุนการศึกษากองทุนสงเคราะห์นักเรียนระดับชั้นมัธยมและสงเคราะห์การศึกษานักธรรม-บาลี

วันเสาร์, 06 มกราคม 2567 17:14

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 นายประทวน กำจัดภัย

วันศุกร์, 01 ธันวาคม 2566 14:31

เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีการทอดกฐินและแห่กระทง

วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567 13:26

โรงเรียนโคกเจริญวิทยาขอขอบคุณ นางสาวสมพร ปิยะแสง

วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567 13:22

ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรม "อ่านทำนองเสนาะ"

วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567 13:21

"โรงเรียนโคกเจริญวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นายวิษณุ เสือโต

วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567 21:14

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนการศึกษา

วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567 21:07

กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567 20:13

โรงเรียนโคกเจริญวิทยา นำโดย นายประทวน กำจัดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา นายสถาพร แสวงหา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยาและคณะครู

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

สารข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 92-2567

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

สารข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 91-2567

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

สารข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 90-2567

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

สารข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 89-2567

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

สารข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 88-2567

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

สารข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 87-2567

กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กลุ่มงานแนะแนว

รายละเอียด

ภารกิจผู้บริหาร
ตารางงานกิจกรรม

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

||   ข้อมูลข่าวแนะนำ   ||

ข่าวสารการนิเทศติดตาม

และข่าวกิจกรรมร่วมหน่วยงาน

||   GOOGLE CALENDER   ||

ปฏิทินกิจกรรม

สถิติเว็บไซต์

มี 520 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แจ้งให้เราทราบ