โรงเรียนโคกเจริญวิทยา อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี   สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา สพม.ลพบุรี

ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน 2566 

ประกาศจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2566