โรงเรียนโคกเจริญวิทยา อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี   สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา สพม.ลพบุรี

40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม