นายประทวน กำจัดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนโคกเจริญวิทยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ บริเวณหอประชุม โรงเรียนโคกเจริญวิทยา

112624254 2682057925385394 4853490524656902527 o 

อ่านต่อที่นี่ ...