โรงเรียนโคกเจริญวิทยาได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และกิจกรรมแข่งขันประกวดร้อง กิจกรรมแข่งขันเรียงความเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2565 โดยมีท่านผู้อำนวยการ โรงเรียน นายประทวน กำจัดภัย ท่านรองผู้อำนวยการ นายพรทวี สุมาลี ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนโคกเจริญวิทยา เข้าร่วมงานกิจกรรมในครั้งนี้

298937356 3262674773990370 6106479087352778483 n